Coaching

Det är lätt att läsa en massa böcker om att förändra sitt liv. Men det är svårt att åstadkomma förändringen. Jag hjälper dig att kartlägga din nuvarande situation och hjälper dig att gå mot de mål du själv ställer upp.

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre. En coach hjälper andra att hitta sina drivkrafter och att definiera deras önskade resultat så att de får ut mer av sin inneboende potential. De både mår och presterar bättre.

Många är rädda för att förändra sig själv. Det som det egentligen handlar om är bland annat att känna igen och acceptera alla roller man spelar t.ex. på jobbet, hemma eller med kompisar och försvarsmekanismer man har. Då kan man komma in till kärnan i sitt inre. Denna resa kan för vissa vara smärtsam, men är alltid något bra. Låt inte rädslan styra dig.

Vi börjar alltid med att träffas ansikte mot ansikte, men längre fram kan vi välja att ha kontakt via telefon eller skype.

Du kan även anlita mig som en inspirationscoach både privat och på företag.

WordPress Themes